WatermarkAdjusted3 smallMagenta Senter for Bevissthetsstudier SBS
Om SBS  Arrangementer  Transpersonlig Psykologi   Nevrovitenskap   Mindfulness Meditation  Holotropisk Pustearbeid  Artikler  Lenker   Kontakt


Artikler - Forskning. - STILL UNDER CONSTRUCTION - .

Her vil vi etter hvert gi en oversikt over den viktigste forskningen på feltet, med lenker til vitenskapelige artikler. Vi ønsker å gi en oversikt som gjenspeiler den mest avanserte forksningen, og derfor vil en del av artiklene være mindre lett tilgjengelige.


Artikler om Mindfulness Meditation, produsert av ledende forskere på feltet:

Mindfulness-Based Interventions in Context: Past, Present, and Future. Jon Kabat-Zinn. Clinical Psychology: Science and Practice • V10 N2, Summer 2003

Mindfulness in Medicine. David S. Ludwig; Jon Kabat-Zinn. JAMA. 2008;300(11):1350-1352

Spirituality and Medicine: Science and Practice. Richard J. Davidson. Ann Fam Med 2008:6;388-389.

Electroencephalographic (EEG) Measurements of Mindfulness-based Triarchic Body-pathway Relaxation Technique: A Pilot Study. Agnes S. Chan, Yvonne M. Y. Han, Mei-chun Cheung. Appl Psychophysiol Biofeedback (2008) 33:39–47

From Co-Emergence Dynamics to Human Perceptual Evolution: The Role of Neuroplasticity during Mindfulness Training. Bruno A. Cayoun. Neuroplasticity and mindfulness

Meditation and the Neuroscience of Consciousness: An Introduction. Antoine Lutz, John D. Dunne, and Richard J. DavidsonHolotropisk Pustearbeid

Holotropic Breathwork: An Experiential Approach to Psychotherapy. Sarah W. Holmes, Robin Morris, Pauline Rose Clance, R. Thompson Putney (1996). Psychotherapy 33, 114-120.

Holotropic Breathwork: The Potential Role of a Prolonged, Voluntary Hyperventilation Procedure as an Adjunct to Psychotherapy. Joseph P. Rhinewine, and Oliver J. Williams (2007). The Journal of Alternative and Complementary Medicine 13, 771–776.

Breathwork: Exploring the Frontier of “Being” and “Doing”. Diane Zimberoff and David Hartman (1999). Journal of Heart-Centered Therapies 2 (2), 3-51. (Denne artikkelen er ikke primært om holotropisk pustearbeid som såden, men dreier seg om pusteterapi generelt. Den gir også en glimrende innføring i et transpersonlig paradigme. Anbefales!)


Artikkellisten til Stanislav Grof:

http://www.stanislavgrof.com/articles.htm

(Med tid og stunder vil artiklene bli sortert i henhold til stoffets tilgjengelighet; noen er høyst spesialiserte, mens andre er mer generelle og lettere tilgjengelige.)